Zadanie 1
W ciągu arytmetycznym a₂=-1 , a₅=8. Wyznacz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu.
zadanie 2
w ciągu geometrycznym a₃=8 , a₇=½. Wyznacz pierwszy wyraz i iloraz tego ciągu.
zadanie 3
Wyznacz sumę dwudziestu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego mając dane a₁=12, a₂=6
zadanie 4
Wyznacz sumę dziesięciu początkowych wyrazów ciągu geometrycznego mając dane a₁=3 a₂=1,5
zadanie 5
Ciąg (-4, x, x+¾) jest geometryczny. Wykaż liczbę x.
zadanie 6
W ciągu arytmetycznym a₁=-4, r=3 zaś suma n początkowych wyrazów jest równa 732. Wyznacz n.
zadanie 7
W ciągu geometrycznym q=2 suma 8 początkowych wyrazów jest równa765. Wyznacz a₁.

1

Odpowiedzi

2009-12-20T20:36:58+01:00
1.
a5= a2 +3r
8= -1 + 3r
9=3r
r=3
a2=a1 +r
-1 = a1 + 3
a1= -4