Wciel się w role dziennikarza (i w rolę Niewiernego Tomasza), ułóż pytania i odpowiedzi, np. Dlaczego nie uwierzyłeś Jezusowi, dlaczego nie było Ciebie, gdy przyszedł Jezus, jak czułeś się po? Dodajcie odpowiedzi do tych pytań i dodajcie swoje. Tekst:

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus.
25 Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». 26 A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» 27 Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» 28 Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» 29 Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". U wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. (J 20,24-30)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T21:21:49+01:00
**Dlaczego nie uwierzyłeś innym apostołom kiedy powiedzieli ci, że wiedzieli Jezusa?
- Wierzyłem w Niego, ale nie mogłem uwierzyć, że on żyje! Przecież to było niemożliwe! Dotąd nie znano czegoś takiego jak zmartwychwstanie.
**Jak się czułeś, kiedy po ośmiu dniach Pan objawił się wam wszystkim?
- Było mi strasznie głupio. Sam Jezus poucza mnie, że powinienem uwierzyć i zaufać apostołom... no ale w ostateczności uwierzyłem...
**Jak rozumiesz słowa Jezusa"uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli."?
- Jezus wie, że uwierzyłem bo zobaczyłem, a są na ziemi ludzie, którzy nie widzieli a uwierzyli. Oni są błogosławieni.