W gimnazjum są 3 klasy trzecie.W klasie III a jest 16 chłopców i stanowią oni 50% w tej klasie, w III b jest 7 chłopców i stanowią oni 25% tej klasy,a w klasie III c jest 12 chłopców i stanowia oni 48% tej klasy.Jaki procent uczniów klas 3 stanowią dziewczyny?Zapisz obliczenia

3

Odpowiedzi

2009-12-20T21:48:17+01:00
3a 16chlopców, wszystkich uczniow 32, dziewczyn 16
3b 7 chłopców, wsazystkich uczniow 28, dzieczyn 21
3c 12chlopców, wszystkich osob 25, dziewczyn 13

aby obliczyc ilosc wszystkich w klasie trzeba ilosc chłopców podzielic na procenty ile stanowianp. 16*50%
aby obliczyc dziewczyny trzeba od wszystkich w klasie odjac chłopców
wszystkich uczniow po dodaniu jest 85 a dzieczyn 50

50pozielic na 85 razy 100 wychodzi 58% w przyblizeniu
2009-12-20T21:53:21+01:00
Klasa IIIa
liczba chłopcow: 16 to 50%
liczba dziewczynek: 100%-50%=50% --> 16

Klasa IIIb
liczba chłopcow: 7 to 25%
liczba dziewczynek: 100%-25%=75%
25% --- 7
75% --- x

x=75%×7÷25%
x=21

Klasa IIIc
liczba chłopcow: 12 to 48%
liczba dziewczynek: 100%-48%=52%

48% --- 12
52% --- x

x=52%×12÷48%
x=13

Liczba dziewczyn z klas III:
16+21+13=50

Liczba dziewczyn z klas III:
16+7+12=35

Liczba wszystkich osob z klas III:
50+35=85

Procent wszystkich dziewczyn:
85 --- 100%
50 --- x

x=50×100%÷85
x~58,8%
2009-12-20T22:02:21+01:00
300%=50%+25%+48%
300%=123% chłopaków
300-123=177% dziewcząt
1%=3osoby
dziewcząt = 531