Odpowiedzi

2009-09-15T11:44:16+02:00
A={a,b}
{Zb. pusty},{a}{b} {a,b} 4-elementy

B={1,2,3}
{zbiór pusty}, {1},{2},{3},{1,2},{1,3},{2,3},{1,2,3} 8-elementów

C={a{b,c}d}
{zbiór pusty},{a},{b},{c},{d},{a,b},{a,c},{a,d},{b,c},{b,d},{c,d},{a,b,c}{a,b,d},{a,c,d}{b,c,d},{a,b,c,d} 16-elementów

Zawsze ich ilość obliczasz podnosząc 2 do potęgi liczba elementów
np.A-2 elementy, to 2²=4
3 5 3