Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-21T14:58:44+01:00
Na czym polega tajemnica spowiedzi?
Kapłan wysłuchując spowiedzi penitenta zobowiązany jest do zachowania w całkowitej tajemnicy treści wszystkiego co od niego usłyszał. Tajemnica spowiedzi pozwala na szczere i owocne przeżycie sakramentu pokuty i pojednania.
Tajemnica należy do tych prawd, które nie powinny być wyjawiane. Dobro człowieka i dobro wspólne wymaga zachowania niektórych prawd wyłącznie dla siebie. "Prawo do ujawniania prawdy nie jest bezwarunkowe. Każdy powinien dostosowywać swoje życie do ewangelicznej zasady miłości braterskiej. W konkretnych sytuacjach wymaga ona rozstrzygnięcia, czy należy ujawniać prawdę temu, kto jej żąda, czy nie."
2009-12-21T15:06:21+01:00
Tajemnica spowiedzi polega na tym że spowiednik nie może nikomu wyjawić twoich grzechów . Zdrada tajemnicy ma wtedy , gdy spowiednik mowiąc o kąkretnej osobie wprost lub domyślnie wspomina o fakcie który zna z jej spowiedzi . Może chodzić tu zarówno o grzech , jak też o inne sprawy poruszone w ramach spowiedzi , a także faktrozgrzeszenia lub jego brak . Naruszenie to nie zachodzi wtedy gdy spowiednik mówi o czyjejś spowiedzinwet o grzechu bez wskazania osoby. Nieprawdziwe oskarżenie o zdradę tajemnicy spowiedzi jest uznawane za grzech ciężki, zważywszy niemożność bronienia się przez spowiednika.Ale osoba która się spowiada moze mówić jaką pokute dał jej spowiednik.