Odpowiedzi

2009-04-01T20:06:09+02:00
I). Niektóre z nich, jak piżmak Ondatra zibethicus, jenot Nyctereutes procyonoides czy wioślarka kaspijska Cercopagis pengoi pojawiły się w granicach kraju na skutek ekspansji/inwazji wtórnej z obszarów sąsiednich, gdzie zostały wcześniej świadomie lub nieświadomie sprowadzone. Liczba występujących w kraju obcych gatunków na pewno nie jest kompletna, zwłaszcza gdy chodzi o takie grupy systematyczne jak pluskwiaki Hemiptera (a szczególnie mszyce Aphidodea i czerwce Coccoidea), pajęczaki Arachnida (a szczególnie roztocze-szpeciele Eriophyoidea), czy nicienie Nematoda, których znajomość jest u nas bardzo fragmentaryczna.