Zapisz w jak najprostrzej postaci :
a) 3(a+b) + (a-2b) =
b) -4(x-z)-(x+y) =
c) 5(4x-7) + (7 -4x) =
d) (4x-y) - 2(x+y) =
e) 2(3x- 2y+3z) - 5(x - y - z)=
f)4x(x - y - z) - 2x(4x - y + z ) =
g) - 3 x do kwadratu (x - dwie/trzeciey ) +5x(xdo kwadratu - 7xy )
h) - 2 pierwiastek z dwóch (a+pierwiastek z dwóch 2b) - 4 (a pierwiastek z dwóch - 2b)

prosze o pomoc

3

Odpowiedzi

2009-12-21T16:28:21+01:00
A) 3a+3b+a-2b= 4a+b
b) -4x+4z-x-y= -5x-y+4z
c) 20x-35+7-4x= 16x-28
d) 4x-y-2x-2y= 2x-3y
e) 6x-4y+6z-5x+5y+5z= x+y+11 z
f) 4x do kwadratu - 4xy-4xz - 8x kwadrat +2xy - 2xz = - 4x kwadrat -6xz-2xy
g) -3x do szescianu + 2 x do kwadratu y + 5 x do szescianu -35 x do kwadratu y = 2 x do szescianu - 33 x do kwadratu y
2 3 2
2009-12-21T16:28:54+01:00
A)3a+3b+a-2b=4a+b
b)-4x+4z-x+y=-5x+5y
c)20x-35+7-4x=16x-28
d)4x-y-2x+2y=2x+y
e)6x-4y+6z+y-5x+5y+5z=x+2y+11z
f)4x kwadrat-4xy-4xz-8x kwadrat+2xy=-4x kwadrat -2xy-2xz
2 5 2
2009-12-21T16:30:44+01:00
A) 3a +3b +a - 2b = 4a -b
b) -4x + 4z - x-y = -5x + 3x
c) 20x - 35 + 7 - 4x = 16x + 42
d) 4x - y -2x -2y = 2x-3y
e) 6x-4y+6z - 5x- 5y - 5z= x-y+z
f) 4x kwadrat - 4xy - 4xz -8x kwadrat +2xy -2xz = -4x kwadrat -2xy -6xz
g) -3x sześcian/ trzy - dwa x kwadrat +5x szescien/trzy - 35 x kwadrat y = dwa x sześcian - 33 x kwadrat y
h) a tego to ni zrobie bo z pierwiasdtków mam jeden.. :)
2 1 2