Przypomnij co to jest wirus komputerowy. Wyjaśnij zagrożenia wynikające zainfekowania komputera wirusem komputerowym. Omów sposoby przeciwdziałania wirusów komputerowych.
Podaj przykłady obecnie popularnych wirusów komputerowych ( nazwa wirusa- jak się nim można zarazić- jakie są jego objawy działania-jakie znasz rodzaje programów Antywirusowych oraz innych programów dbających o bazie komputera.
\
chciałabym i była bym bardzow dzieczna jabyście mi to wszystko zrobili pliccccsssssssssss

2

Odpowiedzi

2009-12-21T16:43:36+01:00
Wirus komputerowy – najczęściej prosty program komputerowy, który w sposób celowy powiela się bez zgody użytkownika. Wirus komputerowy w przeciwieństwie do robaka komputerowego do swojej działalności wymaga nosiciela w postaci programu komputerowego, poczty elektronicznej itp. Wirusy wykorzystują słabość zabezpieczeń systemów komputerowych lub właściwości systemów oraz niedoświadczenie i beztroskę użytkowników.
Często wirusami komputerowymi mylnie nazywane są wszystkie złośliwe programy.
Wirusy komputerowe są to niewielkie programy, które nie są samodzielnymi, wykonywalnymi zbiorami. Każdy taki wirus musi mieć swojego nosiciela. Nosicielem może być w zasadzie każdy program użytkowy, program specjalny nie widoczny dla użytkownika lub jakikolwiek plik. Po dołączeniu się do programu wirus zmienia sposób jego funkcjonowania. W chwili uruchamiania zainfekowanego programu rozpoczyna się dwu fazowy etap działania wirusa. Pierwszy to maksymalne rozmnożenie wirusa polegające na umieszczeniu kodu wirusa w kolejnych miejscach systemu. Miejsca te są zależne od typu wirusa. Druga faza to destrukcyjne działanie wirusa. Najczęściej aktywowana ona jest w wyniku wystąpienia konkretnych warunków, głównie określonych przez twórców (np. wirus Czarnobyl, który uaktywniał się 26 dnia każdego miesiąca na pamiątkę wybuchu w elektrowni w Czarnobylu). Działanie wirusów jest różnorodne głównie zależne od pomysłowości i fachowości jego twórców. Najbardziej szkodliwe są wirusy niszczące nasze dyski twarde, unieruchamiające nasze systemy, kasujące biosy itp. Atak może polegać na:

a) powolnym, zauważalnym dopiero po pewnym czasie, dokonywaniu zmian pojedynczych bajtów zapisywanych na dysku,
b) bardzo niebezpiecznych, bo trudnych do szybkiego zauważenia, drobnych uszkodzeń logicznych systemowych zbiorów, prowadzących do powstania wielu zbiorów o różnych początkach lecz tym samym fizycznie końcu,
c) zniszczeniu na dysku obszarów systemowych w sposób uniemożliwiający odczyt zawartej na nim informacji,
d) wykonywaniu formatowania całego dysku lub części jego ścieżek,
spowolnienie pracy komputera,
e) zniekształcenie wyświetlanej na ekranie informacji, obejmujące większość ekranu lub jego niewielką, selektywną część np. na trudnym do zauważenia przestawienia dwóch cyfr w każdej czterocyfrowej liczbie wyświetlanej na ekranie
f) próbie uszkodzenia sprzętu – drukarki, monitora, napędu dysku elastycznego lub dysku twardego.
Pierwsza metoda to specjalne programy dołączające do systemu operacyjnego i śledzące aktywność uruchamianych na komputerze programów. W przypadku działania budzącego podejrzenie, blokują wykonanie, ostrzegają operatora i oczekują jego decyzji czy dane działanie jest legalne czy należy je odrzucić. Czasem programy takie wspierane są sprzętowo specjalnymi kartami.
Metoda druga to programy obliczające sumy kontrolne wszystkich dostępnych na dyskach programów i zapisujące je w specjalnym zbiorze. Przy kolejnym uruchomieniu sprawdzają one, czy któryś z programów nie został zmodyfikowany. Jeżeli tak się stało to użytkownik jest o tym sygnalizowany. Jedną z poważniejszych wad tego typu programów jest ich nieskuteczność w nowych już zainfekowanych programach.
Trzeci sposób to programy polujące na określone typy wirusów, na ogół dość szybkie i potrafiące unieszkodliwiać je bez niszczenia programu będącego nosicielem wirusa. Ponieważ są one skierowane przeciwko konkretnym typom wirusów, istnieje możliwość uwzględnienia w programie specyficznego działania poszczególnych grup wirusów. Mogą więc one unieszkodliwiać mechanizmy samoobrony wirusa, zamrażać jego działanie w pamięci komputera, lub odrywać od systemu operacyjnego. Natomiast wadą tych programów jest fakt, że skuteczne są wyłącznie wobec konkretnych, znanych programowi wirusów, pozostawiając inne niedostrzeżone. Istotna jest w takich programach częsta możliwość aktualizacji bazy danych o wirusach.

Krótka charakterystyka wybranych programów antywirusowych (omówienie z grupą, przykłady programów)
41 4 41
2009-12-21T16:58:14+01:00
Wirus komputerowy:
Jest niewielkim programem, który dołącza się do innego programu i wraz z nim jest automatycznie uruchamiany. Wirusy mają nieograniczoną wręcz zdolność rozmnażania się i zarażania sobą innych programów.

Zagrożenia zainfekowaniem komputera przez Wirusy:
1).kasowanie i niszczenie danych
2).komputer nie działa
3).rozsyłanie spamu

Sposoby przeciwdziałania:
1). Gdy rozpoczynasz prace z nowym dokumentem lub programem, najpierw sprawdź, czy nie ma on wirusów (dotyczy to również załączników)
2). Korzystaj tylko z własnych nośników informacji, a przed użyciem obcych sprawdź je
3).Posługuj się tylko legalnym oprogramowaniem pochodzących ze znanych źródeł

Obecnie popularne wirusy komputerowe:
*BRAVO(atakuje system dysku twardego)
*AirCop- (zaraża jedynie dyskietki )
*Ellar- (jest wirusem makr arkusza kalkulacyjnego Excel)
*Koń trojański-( sprawia, że program po uruchomieniu realizuje oprócz swoich funkcji jeszcze inne np. zawieszanie systemu operacyjnego, usuwanie plików)

Programy antywirusowe:
1).Norton
2).Panda
3).Avast
8 4 8