Matematyka na poziomie 3 gimnazjum. Prosiłbym o szybką odpowiedź, ponieważ piszę jutro z tego sprawdzian.
Zad.1.
W trójkącie równoramiennym o ramionach długości 10cm i podstawie długości 8 cm dłuższa wysokość ma długość 6 cm. Oblicz długość krótszej wysokości tego trójkąta.
Zad.2.
Okrąg ma promień 12 cm. Oblicz pole wpisanego w ten okrąg czworokąta foremnego.
Zad.3.
Okrąg ma promień długości 16cm. oblicz pole wpisanego w ten okrąg tójkąta foremnego.
Zad.4.
W sześciokącie foremny o boku c wpisano okrąg, a w okrąg ten wpisano kwadrat. Oblicz stosunek pola kwadratu do pola sześciokąta.
Zad.5.
Samochód osobowy jedzie z prędkością 60km/h. Koło samochodzu ma średnice 60cm. Ile pelnych obrotów wykona to koło w ciągu minuty??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T18:38:36+01:00
Zad.1.

h²+4²=10²
h²+16=100
h²=84
h=2√21(cm)

2√21=ok. 9.17 cm
9,17-6=3,17(cm)

Zad.2.

R=12cm
a=12√2cm
r=6√2cm
P=72cm²

Zad.3.

Obw=2pi r
16=2pi r
r=8/pi

r=⅓h
8/pi=⅓h
h=3 8/pi
3 8/pi=a√3
a=8/pi *√3

bok trójkąta =2a=16/pi *√3

pi=ok. 3.14
√3=ok. 1.73

P=(a²√3)/4=ok. 19,47*1.73=ok. 33.68(cm²)


Zad.4.

obw=6c
6c=2pi r
3c/pi=r

ejj nie wiem xd

Zad.5.
Samochód osobowy jedzie z prędkością 60km/h. Koło samochodzu ma średnice 60cm. Ile pelnych obrotów wykona to koło w ciągu minuty??

v=60km/h=600m/h=60000cm/h
R=60cm
r=30cm

π≈3,14

Obw=2πr=60π≈188,4(cm)
60 000:188,4=318,47cm w ciągu 1godziny
1h=60min

60min -- 318,47cm
1min -- x

x=6