Błagam pomożcie ! musze to zrobic na jutro :(:((
1. Zamień jednostki gęstości, objętości i masy.
1,5dm3 (3=sześciennego)=?m3 cm3
2m3= ? cm3 ?dm3
1,5 kg=?g = ? dag
0,54g= ?kg = ? dag
25,4 = g/cm3 = ? kg/m3
0,015 kg/m3 = ? g/cm3

2. Jaka mase posiada prostopadłoscian wykonany ze zlota o wymiarach 50cm na 30 cm na 20 cm ?

3. Jaka objetosc posiada gora lodowa o masie 2,5 t

4. Czy prospodaloscian o wymiarach 2cm x30x m x10m ma wieksza mase od bryly olowiu o wym. 20cmx20cmx15m?

prosze pomozcie :(:((:(:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T18:50:18+01:00
1. Zamień jednostki gęstości, objętości i masy.
1,5dm³ =0,0015m³ =1500cm³
2m³= 2000000cm³ =2000dm³
1,5 kg =1500g = 150dag
0,54g =0,0054kg =0,054dag
25,4g/cm³ = 0,0254kg/m³
0,015kg/m³ = 15 g/cm³

2. Jaka masę posiada prostopadłościan wykonany ze złota o wymiarach 50cm na 30 cm na 20 cm ?
a = 50cm = 0,5m
b = 30cm = 0,3m
c = 20cm = 0,2m
Objętość prostopadłościanu: V = a * b * c
V = 0,5m * 0,3m * 0,2m = 0,03m³
ρ złota = 19 320 kg/m³
m = ρ * V = 19 320 kg/m³ * 0,03m³ = 579,6 kg
Odp. Prostopadłościan waży 579,6 kg

3. Jaka objętość posiada góra lodowa o masie 2,5 t
m = 2,5t = 2500kg
ρ lodu = 920 kg/m³
V = m : ρ = 2500kg : 920 kg/m³ = 2,71m³
Odp. Góra lodowa ma objętość 2,71m³

4. Czy prostopadłościan o wymiarach 2cm x30x m x10m ma większą masę od bryły ołowiu o wym. 20cmx20cmx15m?
Objętość bryły ołowiu
a = 20cm = 0,2m
b = 20cm = 0,2m
c = 15m
Objętość prostopadłościanu: V = a * b * c
V = 0,2m * 0,2m * 15m = 0,6m³
ρ ołowiu = 11 336kg/m³
m = V *ρ = 0,6m³ * 11 336kg/m³ = 6 801,6 kg

Objętość prostopadłościanu (liczę dla wykonanego z ołowiu)
a = 2cm = 0,02m
b = 30m
c = 10m
Objętość prostopadłościanu: V = a * b * c
V = 0,02m * 30m * 10m = 6m³
ρ ołowiu = 11 336kg/m³
m = V *ρ = 6m³ * 11 336kg/m³ = 68 016 kg
Odp. Masa prostopadłościanu jest większa