Zadanie domowe z matematyki :

zad.3 Oblicz wartości liczbowe wyrażeń:

b) a² - 3a + 1 dla a= -4
d) x - 2y dla x=1 i y= -1
f) (m+1)(n-2) dla m=2 i n=1

zad.4 a) Oblicz wartość wyrażenia 100a + 10b + c dla a=1 , b=2 , c=3
b) Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego liczbę dwucyfrową o cyfrze dziesiątek x i cyfrze jedności y.

Sprawdź czy umiesz

1. Wartość liczbowa wyrażenia 1000a + 100b+c dla a=2 , b=7 , c=3 wynosi:
A. 273 B. 2730 C.2703 D.1273.

2.Wartością liczbową wyrażenia 2x - (x² - 5) dla x = -2 jest:

A. -13 B. -3 C.5 D. -5

3. Które z podanych wyrażeń algebraicznych przyjmuje dla x = 5i y=½ wartość różną od 10?

A. ½(5x - 10y) B. 2x - 2y + 1 C. ½x + 15y - 5 D. ⁴₉ (x - y)² + 1

4. Które z podanych wyrażeń przyjmuje wartość ujemną dla x = 274?

A. (x-147)(x+350)
C. x(138-x)
B.(128 - x)²
D. 2x - (x-159)

2

Odpowiedzi

2009-12-21T18:38:16+01:00
2009-12-21T18:58:09+01:00
Zad3.
b) a² - 3a + 1 dla a= -4
-4²-3*(-4)+1=16-(-12)+1=16+12+1=29

d) x - 2y dla x=1 i y= -1
1-2*(-1)=1-(-2)=3

f) (m+1)(n-2) dla m=2 i n=1
(2+1)(1-2)=2+4-1+2=6-3=3

2.Wartością liczbową wyrażenia 2x - (x² - 5) dla x = -2 jest:
2x - (x² - 5)=-4-4-5=-3 odp.A
2 3 2