Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T22:10:38+01:00
Demokracja szlachecka:
-posłami mogli zostac mężczyźni- szlachta i wybierani byli tylko przez szlachtę
-chłopi nie mieli dostepu do obrad sejmu
-senatorowie mianowani przez króla
-sejm zwoływany przez króla\
-wybieranie posłów na nowo przed każdym sejmem
dzisiejsza demokracja:
-posłem może zostać każdy pełnoletni obywatel,
- prawo wyboru ma każdy obywatel
-senatorów wybiera społeczeństwo
- sjem zwoływany przez Prezydium Sejmu
-posłowie wybierani na 4 lata
3 4 3