Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-22T15:58:43+01:00
2 CH₃COOH + Na₂CO₃ -> 2 CH₃COONa + CO₂ + H₂O
2x moli x moli 2x moli x moli x moli

liczba moli gazu (CO₂): n = 2,24dm³/(22,4dm³/mol) = 0,1mol

liczba moli Na₂CO₃ = liczba moli CO₂ (wynika z równania) = 0,1mol

stężenie molowe: cm = n/V = 0,1mol/0,02dm³ = 5mol/dm³