1.Wymień ważne odkrycia geograficzne XVII stulecia?

2.w jaki sposób religia wpływała na życie ludzi w XVII wieku??


proszę o szybką odpowiedz na te dwa pytanka:)

PS; odpowiedz dokładnie rozpisana i wyjaśniona na temat!:D

DZIĘKUJE:*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-16T15:25:06+02:00
1Już na początku XVII w. przybierały one formę kompanii kupieckich. Najwcześniej, bo już w 1600r. założyli Kompanię Wschodnioindyjską kupcy angielscy. W ślad za nimi poszli Holendrzy 1602r Kompanie otrzymywały uprawnienia, np. wyłączność na handel określonymi towarami. Z reguły działały one pod protektorem państwa. W ten sposób Anglicy i Holendrzy rozpoczęli skuteczną konkurencję z Portugalczykami, przejmując powoli handel z Azją, a zwłaszcza z Indiami. Upowszechnienie się stosunków towarowo- pieniężnych spowodowało, że obok rycerza- konkwistadora pojawił się kupiec- bankier, którego bronią stał się pieniądz i kredyt. Wraz z nowym typem gospodarki rosło znaczenie rynku, już nie lokalnego, jak w czasach średniowiecznych, lecz coraz bardziej rynku o zasięgu krajowym. Kupcy powiększali swoje zasoby pieniężne, których pewną część przeznaczali na finansowanie nowych przedsięwzięć oraz rozwój handlu, także dalekomorskiego. Zawierane były różnego rodzaju transakcje już nie tylko gotówkowe, ale i bezgotówkowe, co pociągało za sobą rozwój banków. Rynek krajowy charakteryzował się swobodnym przepływem towarów na danym obszarze. Na takim rynku kształtowały się relacje między podażą, czyli ilością dóbr oferowanych nabywcom, a popytem, to znaczy zapotrzebowaniem na dane towary i dobra służące produkcji lub konsumpcji. W XVI i XVII w. banki stawały się przedsiębiorstwami obracającymi pieniędzmi. Pośredniczyły także w transakcjach między wierzycielami i dłużnikami. Zajmowały się, miedzy innymi, dokonywaniem przekazów i operacji kredytowych.
1 5 1