1.Napisz wyrazenia
a)różnica podwojonej liczby x i liczby y
b)iloczyn liczby x i liczby o 3 większej od liczby y
c)suma trzech kolejnych liczb parzystych ,z których najmniejsza jest k
d)iloczyn kwadratu liczby a i liczby y
e)iloraz liczby o 2 mniejszej od liczby a przez liczbe b
f)suma odwrotności liczby x i odwrotności kwadratu liczby y

3

Odpowiedzi

2009-12-22T19:44:14+01:00
A) 2x - y
b) x(y+3)
c) k+(k+2)+(k+4) = 3k+6
d) a²y
e) (a-2)/b
f) (1/x) + (1/y²)
2009-12-22T19:46:29+01:00
A) 2x - y
b) x * (y + 3)
c) 3k + 6
d) a^2 * y
e) (a - 2) / b
f) 1/x + 1/y^2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-22T19:48:39+01:00
2x-2y
x*(3+y)
k+2+4
a do potęgi drugiej*y
b a-2:b
y -x-ykwadrat