1.Są u ryb ukryte pod pokrywami (na 7 liter)

__________rozchodzenia się fal dźwiękowych zależy od rodzaju ośrodka.

2. Jakie znasz nowoczesne urządzenia służące do poznawania i badania głębin i dna morskiego?

3. Wpisz określenia przedstawiające znaczenie mórz i oceanów.

Znaczenie Wszechoceanu .......................................

4. Jakie zagrożenia dla życia w morzach i oceanach spowodowane są gospodarczą działalnością człowieka?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-22T20:28:58+01:00
1.Są u ryb ukryte pod pokrywami (na 7 liter) SKRZELA

SZYBKOŚĆ rozchodzenia się fal dźwiękowych zależy od rodzaju ośrodka.

2. Jakie znasz nowoczesne
urządzenia służące do poznawania i badania głębin i dna morskiego?
ECHOSONDA, SONAR

3. Wpisz określenia przedstawiające znaczenie mórz i oceanów.
-gromadzą wielkie ilości energii i traktowane są jako stabilizator ziemskiego klimatu
-Spod dna morskiego wydobywa się znaczne ilości surowców. Największe wśród nich znaczenie mają ropa naftowa i gaz ziemny
-są źródłem żywności - ryby, skorupiaki, mięczaki
-z wielu organizmów morskich wyodrębniane są substancje używane w produkcji cennych leków - tak np. badania krwi manatów mogą pomóc znaleźć lekarstwo na hemofilię
-turystyka

Znaczenie Wszechoceanu
- gigantyczny akumulator energii słonecznej
- największe źródło wilgoci atm.
- regulator procesów na ziemi
- śr. wielu cennych subst. pokarmowych
- transport, łączność
- turystyka

4. Jakie zagrożenia dla życia w morzach i oceanach spowodowane są gospodarczą działalnością człowieka?
-ścieki komunalne, które przez rzeki dostają się do mórz i oceanów
-śmieci wyrzucane do wody
-awarie statków przewożących ropę naftową
Przez to giną ryby i organizmy morskie, woda jest coraz bardziej zanieczyszczona.

8 4 8
2009-12-22T21:19:33+01:00
1. Nie wiem.
Prędkość rozchodzenia się fal dźwiękowych zależy od rodzaju ośrodka.
2. Sonda i echosonda.
3. Zasila atmosferę w parę wodną,
Wytwarza dwutlenek węgla,
Jest źródłem energii,
Miejsce do wypoczynku,
Dzięki nim istnieje życie na Ziemi,
Są źródłem surowców,
Rybołówstwo dostarcza smaczne i wartościowe pożywienie,
Przewożenie dużych ilości ładunków.
4. Nie wiem
3 1 3