Odpowiedzi

2009-12-22T21:18:06+01:00
1. F=m * g
2. Gęstość D=m/v
3.C=Q/m*/\t Wzór na Ciepło Właściwe.
4. Q=c*m*/\t Wzór na ciepło pobrane.
5.Częstotliwość- f=1/T
6. Droga s=at2/2 s=(vo+ v )*t/2
7. Energia E=mgh
Dodatkowo:
(Ep=m*g*h) Wzór na Energie Potencjalną
(Ek=m*V2/2) Wzór na Energie Kinetyczną.
2009-12-22T21:18:55+01:00
1.F(g)=m*g
2.d=m/V
3.J/(kg*K)
4.link: http://www.iwiedza.net/wiedza/112.html
5.link: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87
6.s=vt
7.W=F*s
2009-12-22T21:22:27+01:00
1 siła grawitacji
F=m * g
f siła grawitacji
m masa obiektu
g przyspieszenie ziemskie
2 gęstość
ρ=m÷v
ρ gęstość
m masa [g]
v objętość [dm³]
3 ciepło właściwe
Cw=Q÷(M *ΔT)
cw ciepło właściwe
q dostarczone ciepło[J]
m masa [kg]
ΔT przyrost temperatury [K]
4 ciepło pobrane(ciepło topnienia)
Q=m*q
Q ilość dostarczonego ciepła[J]
m masa ciała [kg]
q ciepło topnienia [J]
5 częstotliwość
f=n÷t
f częstotliwość[hz]
n liczba drgań,
t czas, w którym te drgania zostały wykonane [s]
6 droga
s=v*t
s droga[metry]
v prędkość
t czas[sekundy]
7 energia
E=ep+ek
ep energia potencjalna
ek energia kinetyczna
...............
(* znak mnożenia)