Odpowiedzi

2009-12-22T23:11:39+01:00
Tangens kąta alfa to współczynnik kierunkowy prostej; dla 30 stopni wynosi on a =
2009-12-23T00:26:28+01:00
Funkcja liniowa y=ax+b
A=(1,3)
a=tg 30st= √3/3

3=(√3/3)*1+b
b=3-(√3/3)
b=(9-√3)/3

y=(√3/3)x+(9-√3)/3
2009-12-23T00:30:36+01:00
Napisz wzor funkcji liniowej ktorej wykres przechodzi przez pkt A=(1,3) i tworzacy x osia x kat alfa=30 stopni

y=ax+b
wspólczynnik kierunkowy a = tg kąta nacylenia prostej do osi x
czyli a=tg30 ⁰
a=√3/3
y=√3/3x+b
ale wiemy, że wykres przechodzi przez pkt A=(1,3)
czyli wstawiamy do wzoru jego współrzędne
3=√3/3*1+b
b=3-√3/3
prosta zatem ma wzór:
y=√3/3x+3-√3/3