Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-24T11:58:33+01:00
Systemem operacyjnym nazywamy zbiór programów (oprogramowanie) nadzorujących (zarządzających) pracę całego komputera oraz programów.

System operacyjny zarządza wszystkimi urządzeniami komputerowymi tj. sprzętem (hardware) oraz oprogramowaniem (software) uruchamianym na tym komputerze.

Bez systemu operacyjnego nie można uruchomić żadnego programu lub aplikacji.

Zarządzanie komputerem przez system operacyjny polega na wykonywaniu przez niego następujących zadań:

-obsługa dialogu pomiędzy użytkownikiem i komputerem,
-nadzorowanie wymiany pomiędzy urządzeniami zewnętrznymi i jednostką
-centralną,
-organizowanie zapisu danych na dyskach,
-zarządzanie pamięcią operacyjną,
-uruchamianie programów użytkowych,
-sygnalizacja błędów i stanów awaryjnych.
-Systemy operacyjne porozumiewają się z użytkownikiem za pomocą tzw. powłoki (ang. shell).
8 3 8