Odpowiedzi

2009-12-27T15:19:53+01:00
Są to zbiorowiska roślinne wykształcające się w strefie klimatu śródziemnomorskiego (gorące i suche lato, mokra i deszczowa zima). Składają się z roślin o liściach twardych, skórzastych, stosunkowo drobnych, często kolczastych. Twardolistność jest formą ograniczenia przed nadmierną utratą wody. Typową formacją twardolistną jest makia. Największym obszarem występowania roślinności twardolistnej jest rejon Morza Śródziemnego i Bliski Wschód.
2009-12-27T15:23:10+01:00
Roślinność twardolistna jest wiecznie zielona. Liście są skórzaste - lśniące, sztywne, grube i twarde. Dlatego też nie usychają nawet wtedy, gdy utracą dużo wody. Występuje w rejonie Morza Śródziemnego, Chile. Są to np. frygana, garig, makia.
2009-12-27T15:23:48+01:00
Są to rośliny rosnące w strefie klimatu śródziemnomorskiego . Składają się z roślin twardych, skórzastych, stosunkowo drobnych, często kolczastych liściach. Twardo listność jest formą ograniczenia przed nadmierną utratą wody. Typową formacją twardolistną jest makia. Największym obszarem występowania roślinności twardolistnej jest rejon Morza Śródziemnego i Bliski Wschód.