Odpowiedzi

2009-12-27T17:20:37+01:00
Q = m * c * T
q = 2 * 2100 * 20
q = 84000 J


Q = m * L
Q = 2 * 4190
2009-12-27T17:21:24+01:00
E=m*T*Cw
E-energia
m-masa
Cw- ciepło właściwe
T- temperatura

E(lodu)=2*10*2100
E=42000 J (lód)

E(wody)=m*T*cW
E= 2*10*4200(w zaokrągleniu)
E=84000 J (woda)

Odp.Energia lodu wynosi 4200j a wody 84000j.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T17:26:27+01:00
M = 2 kg
ΔT1 = 10 C ← ogrzewanie lodu do 0 st C
ΔT2 = 20 C ← ogrzewanie wody od 0 do 20 st C
Cw lodu = 2100
Cw wody = 4190

E = ?
E = Cw * m * ΔT
E = E lodu + E wody

E lodu = 2100 *2 *10
E lodu = 42 000 J

E wody = 4190 *2 *20
E wody = 167 600 J

E = 42 000 + 167 600
E = 209 600 J

Odp. Należy dostarczyć 167 600 J energii.
1 5 1