×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

Kochani pomóżcie proszę czy ktoś może sprawdzić czy dobrze zrobiłam te zadania i i pomódź mi przy tych 6 których nie umię zrobić?

Zad 1
Oblicz stężenie procentowe roztworu, w którego 500g znajduje się 125g cukru.

Dane:
ms – 125g
mr – 500g

Cp = 125g/500g /* 100%
Cp = 125g * 100% ? 500g=25%

Zad 2.
Oblicz, ile gramów wodorotlenku sodu (NaOH) należy odważyć, aby sporządzić 300g 12% roztworu tej substancji.

Dane:
Cp = 12%
mr = 300g

ms = 12% * 300g /100%
ms = 360g% / 100g
ms = 36g

Zad 3.
Oblicz ,ile wody zawiera 400g roztworu soli o stężeniu 20%.

Dane:
Cp = 20%
mr = 400g

ms = 20% * 400g /100%
ms = 80g

Zad 5.
Ile moli kwasu siarkowego (VI) znajduje się w 0,3dm3 0,1-molowego roztworu?

Cm – stężenie molowe n – liczba moli Vr – objętość roztworu

Dane:
Cm = 0,1-molowy czyli 0,1mol/dm3
Vr = 0,3dm3
n = ?

n = Cm * Vr
n = 0,1mol/dm3 * 0,3dm3
n = 0,03mol


Zad. 6.
Ile dm3 dwutlenku siarki odmierzonego w warunkach normalnych potrzeba do otrzymania 10g H2SO3?
D – gęstość gęstość – masa V – objętość

Dane:
V = 22,4 dm3
m = 10g
d = ?
d = m / V
d = 10g / 22,4dm3
d = 0,45g/dm3

Zad. 7.
Oblicz stężenie molowe roztworu zawierającego 50g chlorku potasu (KCL) w 0,15dm3 roztworu.

Zad. 8
Ile gramów NaCl należy odważyć w celu sporządzenia 500cm3 roztworu tej soli o stężeniu 0,3mol/dm3.

1dm3 = 1000cm3

NaCl
Na – 1 * 23u = 23u
Cl – 1 * 35u = 35u
58u

Dane:
MNaCl = 58u czyli 58g/mol
Cm = 0,3 mol/dm3
V = 500cm3 czyli 0,5dm3

mNaCl = Cm * MNaCl * V
mNaCl = 0,3mol/dm3 * 58g/mol * 0,5dm3
mNaCl = 17,4g

Zad. 9.
Ile gramów soli kuchennej potrzeba do sporządzenia 300g 5% roztworu?

Dane:
Cp = 5%
mr = 300g

ms = 5% * 300g /*100%
ms = 1500g% / 100%
ms = 15g

Zad. 10
Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 425g NaCL w 1,5kg wody destylowanej.

Dane:
ms = 425g
ma = 1,5 czyli 1500g
mr = ?
Cm = ?

mr = ms + ma
mr = 425g + 1500g
mr = 1925g

Cp = 425g/1925g /∙ 100%
Cp = 425g * 100% / 1925g
Cp = 22,08%

Zad. 11.
Ile gramów substancji należy rozpuścić w 200g wody, aby otrzymać roztwór 10%.

Zad. 12.
Oblicz ile moli cząsteczek zawiera 2240dm3 gazu odmierzonego w warunkach normalnych.

Zad. 13.
Oblicz, ile gramów węgla znajduje się w 5 molach dwutlenku węgla (CO2).

CO2
C – 1 * 12u = 12u
O – 2 * 16u = 32u
44u czyli 44g/mol
n = 5moli
M = 44g/mol

m = n * M
m = 5moli * 44g/mol
m = 220g

Zad. 14.
Oblicz, ile moli cząsteczek zawiera 4480dm3 gazu odmierzonego w warunkach normalnych.

Zad. 15.
Oblicz, ilu molom żelaza odpowiada 3,01 * 1023 atomów żelaza.

Zad. 16.
Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 2g tej substancji w 12g wody.

Dane:
ms = 2g
ma = 12g
mr = ?
Cm = ?

mr = ms + ma
mr = 2g + 12g
mr = 14g

Cp = 2g/14g /∙ 100%
Cp = 2g * 100% /14g = 200g% / 14g
Cp = 14,28%

Zad. 17.
Oblicz masę:
a) 20dm3 tlenu (O2) odmierzonego w warunkach normalnych.
b) 25cm3 tlenku (CO) odmierzonego w warunkach normalnych.

M – masa V – objętość objętość – gęstość

Ad a)

Dane:
V = 22,4dm3
d = 20g/dm3
m = ?
m = d * V
m = 20g/dm3 * 22,4dm3
m = 448g

Ad. b)
1dm3 = 1000cm3

Dane:
V = 22,4dm3
d = 25g/cm3 czyli 0,025g/dm3
m = ?
m = d * V
m = 0,025g/dm3 * 22,4dm3
m = 0,56g


Zad. 18.
Jaką objętość zajmuje w warunkach normalnych:
a) 0,2 mola wodoru cząsteczkowego (H2)?
b) 25 moli tlenku węgla (CO)?

Ad. a)
1mol H2 = 22,4dm3
0,2mola H2 = x

0,2 mola * 22,4dm3 = 4,48mol/dm3

Ad b)
1mol CO = 22,4dm3
25moli Co = x

25moli * 22,4dm3 = 560mol/dm3

Zad. 19.
Oblicz, jaką liczbę moli stanowi 48g wodoru cząsteczkowego.1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T17:16:33+00:00
Zad 1 - prawie OK
...
Cp = (125g/500g) * 100%
Cp = 0,25 * 100% = 25%

Zad 2. - prawie OK
...
ms = 12% * 300g
ms = 0,12 * 300g
ms = 36g

Zad 3. - to trzeba dokończyć!
...
ms = 20% * 400g
ms = 0,2 * 400g = 80g
m rozp = mr - ms = 400g - 80g = 320g

Zad 5. - OK

Zad. 6. - to jest źle totalnie

SO₂ + H₂O = H₂SO₃
Mm H₂SO₃ = 2*1g + 32g + 3*16g = 82g

x dm³ ------- 10 g
22,4 dm³ ---- 82 g

x = 22,4*10/82 = 2,73g

Zad. 7.
Mm KCl = 39g + 35,5g = 74,5g
n = 50g / 74,5g = 0,67 mol
Cm = n/V = 0,67/0,15 = 4,5 mol/dm³

Zad. 8 - błędne obliczenie masy, powinno być tak:
...
mNaCl = 0,3mol/dm3 * 58g/mol * 0,5dm3
mNaCl = 8,7g

Zad. 9. - OK

Zad. 10 - OK

Zad. 11.
x - masa substancji
ms/mr = Cp
x/(200+x) = 10%
0,1 * (200+x) = x
20 + 0,1x = x
0,9x = 20
x = 22,2 g


Zad. 12.
2240 dm³ / 22,4 dm³/mol = 100 mol

Zad. 13. - też jest źle
w 5 molach CO2 jest 5 moli C
Mm C = 12 g
m C = n * Mm = 5mol *12 g/mol = 60g

Zad. 14.
4480 dm³ / 22,4 dm³/mol = 200 mol

Zad. 15.
3,01 * 10²³ ------- x mol
6,02 * 10²³ ------ 1 mol

x = 0,5 mol

Zad. 16. - OK
Zad. 17. - to jest źle - raczej powinno być tak
a)
Mm O₂ = 2*16g = 32 g/mol
n = V / 22,4 dm³/mol = 20/22,4 = 0,89 mol
m = n * Mm = 0,89 * 32 = 28,48 g
b)
Mm CO = 12g + 16g = 28 g/mol
n = V / 22,4 dm³/mol = 25/22,4 = 1,12 mol
m = n * Mm = 1,12 * 28 = 31,36 g

Zad. 18. - OK - jednostki są źle
a)
1mol H2 = 22,4dm3/mol
0,2mola H2 = x

0,2 mol * 22,4dm3/mol = 4,48 dm3

b)
1mol CO = 22,4dm3/mol
25moli Co = x

25moli * 22,4dm3/mol = 560 dm3

Zad. 19.
Mm H2 = 2*1g = 2g

2g ------- 1 mol
48 g ----- x mol

x = 48*1/2 = 24 mol
2 3 2
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci