Opisz znaczenie symboli we wzorze ogólnym soli (a) Napisz pochodzenie i znaczenie poszczególnych elementów nazwie soli (b)
a)wzór ogólny soli
do każdego co to znaczy litera
M(na dole m na gorze n )R(na dole n na gorze m)
b)siarczan (VI) miedzi(II)
siarczan(VI)
(dwie strzałki)
miedzi(II)
dwie strzałki
uzupełnij
nazwa systematyczna
....................
siarczek chromu(III)
.....................
węglan glinu
....................
siarczan (IV) sodu
................
..............
fosforan(V)wapnia
z boku wzór
MgCl2
..........
NaBr
........
Cal2
............
Cu(NO3)2
Fe2(SO4)3
..............
dale wartościowość metalu i reszty kwasowej do wszystkich
napisz nazwy podanych soli(a)i ich wzory(b)
a)Kl-
ZnBr2-
AlCl3
NaF
CuCo3
b)jodek ołowiu(II)
siarczek miedzi(I)
chlorek srebra(I)
fluorek wapnia
azotan(V)cynku
BaS
Fe(NO3)3
PbSO3
Cr2(SO4)3
Ca3(PO4)2
siarczan(VI)litu
siarczan(IV)glinu
fosforan(V)potasu
węglan sodu
bromek żelaza(III)
ustal wzory i nazwy soli, ktore zawierają w cząsteczce
a)3 atomy strontu, 8 atomów tlenu i 2 atomy fosforu
b)1 atom glinu, 3 atomu azotu i 9 atomów tlenu
c)2 atom azotu, 1 atom węgla , 8 atomów wodoru i 3 atomy tlenu
a)wzór..........;nazwa-........
b)wzór...........;nazwa.......
c)wzór..........;nazwa.............

1

Odpowiedzi

2009-12-27T21:12:14+01:00
Opisz znaczenie symboli we wzorze ogólnym soli (a) Napisz pochodzenie i znaczenie poszczególnych elementów nazwie soli (b)
a)wzór ogólny soli
do każdego co to znaczy litera
M(na dole m na gorze n )R(na dole n na gorze m)
M to metal llub grupa amonowa (NH4), m - liczba określająca wartościowość reszty kwasowej równej liczbie atomów metalu w cząsteczce soli, n - wartościowość metalu równa liczbie reszt kwasowych, R - reszta kwasowa

b) Tu za bardzo nie wiem, o co Ci chodzi, ale myślę, że powinno być tak:
siarczan (VI) miedzi(II)
siarczan(VI)
(dwie strzałki)
miedzi(II)
dwie strzałki
uzupełnij
nazwa systematyczna
siarczek chromu(III) Cr2S3
węglan glinu Al2(CO3)3
siarczan (IV) sodu Na2SO4
fosforan(V)wapnia Ca3(PO4)2
z boku wzór
MgCl2 - chlorek magnezu
NaBr - bromek sodu
Cal2 - jodek wapnia
Cu(NO3)2 azotan V miedzi II
Fe2(SO4)3 siarczan VI żelaza III
dale wartościowość metalu i reszty kwasowej do wszystkich
napisz nazwy podanych soli(a)i ich wzory(b)
a)Kl- jodek potasu
ZnBr2- bromek cynku
AlCl3 - chlorek glinu
NaF - fluorek sodu
CuCo3 - węglan IV miedzi II
b)jodek ołowiu(II) PbI2
siarczek miedzi(I) Cu2S
chlorek srebra(I) AgCl
fluorek wapnia CaF2
azotan(V)cynku Zn (No3)2
BaS - siarczek baru
Fe(NO3)3 - azotan V żelaza III
PbSO3 - siarczan IV ołowiu
Cr2(SO4)3 - siarczan VI chromu
Ca3(PO4)2 - fosforan wapnia
siarczan(VI)litu Li2 SO4
siarczan(IV)glinu Al2 (SO4)3
fosforan(V)potasu K3 PO4
węglan sodu Na2CO3
bromek żelaza(III) Fe Br3

ustal wzory i nazwy soli, ktore zawierają w cząsteczce
a)3 atomy strontu, 8 atomów tlenu i 2 atomy fosforu - Sr3(PO4)2 fosforan strontu
b)1 atom glinu, 3 atomu azotu i 9 atomów tlenu Al (NO3)3 - azotan glinu
c)2 atom azotu, 1 atom węgla , 8 atomów wodoru i 3 atomy tlenu (NH4)2CO3 - węglan amonu

Jeżeli czegoś nie rozumiesz, to pisz. Pozdrawiam.
a)wzór..........;nazwa-........
b)wzór...........;nazwa.......
c)wzór..........;nazwa.............
115 4 115