ZRÓBCIE TO TAK ŻEBY BYŁY WSZYSTKIE OBLICZENIA !!!
I ŻEBYM ROZUMIAŁA TO!!!
I ŻEBY BYŁO DOBRZE!!!
1. Uczeń wykonując doświadczenie musiał zmierzyć napięcie na zaciskach doprowadzających prąd do żarówki. Nie mając woltomierza użył do tego celu miliamperomierza o zakresie do 1 mA i opornika o oporze 100 k(oma). Narysuj schemat połączenia pomiarowego oraz oblicz napięcie na zaciskach żarówki, wiedząc że miliamperomierz wskazał prąd o natężeniu 0,7 mA. Opór miliamperomierza można pominąć.
2. Do 4 połączonych równolegle żarówek o oporze 24 (omy) każda przyłożono napięcie 12 V. Jakie jest natężenie prądu płynącego przez każdą żarówkę?
3.Do sieci oświetleniowej włączono 15 jednakowych żarówek. Przez każdą żarówkę dostosowaną do napięcia 220 V płynie prąd o natężeniu 0,4 A. Oblicz:
a) natężenie prądu w przewodach doprowadzających do układu żarówek
b) opór każdej żarówki
c) całkowity opór żarówek włączonych do sieci oświetleniowej
4. Do oświetlenia choinki użyto n żaróweczek, każda dostosowana do napięcia 3,8 V i natężenia prądu 0,1 A. Źródłem zasilania było napięcie sieci 220 v, zaś oporem zabezpieczającym żarówka o mocy 40 W, dostosowana do napięcia U i połączona szeregowo z żaróweczkami. Z ilu żaróweczek powinno składać się oświetlenie choinki, aby świeciły one pełną jasnością (normalnie)? Wpływ temperatury n opór elektryczny pominąć.
5. Winda o ciężarze 6080 N wznosi się na wysokość 15 m w ciągu 20 s. Silnik poruszający windę pracuje pod napięciem 380 V. Oblicz natężenie prądu w obwodzie elektrycznym silnika. Straty energii pomiń.

3

Odpowiedzi

2009-12-29T11:21:46+01:00
1. Należy połączyć opornik i amperomierz szeregowo. W oparciu o wynikające z prawa Ohma równanie R = U÷I można policzyć napięcie, mając dane natężenie prądu i opór:

R=U÷I / *I
U=I*R

U = I*R
0,7mA*100kΩ = 0,0007A*100 000Ω = 70V

(Ω- Om)
(÷ - znak dzielenia)

gdzie:
I - natężenie prądu (w układzie SI w amperach – A)
U - napięcie między końcami przewodnika (w układzie SI w woltach – V)
R - opór

_______________________________________________________

2. Napięcie każdej żarówki jest takie samo U = 12V. Opór żarówki R = 24Ω, czyli płynący przez nią prąd:

I = U÷R
I= 12V÷24Ω = 0,5A.

Odp.Natężenie prądu w każdej żarówce wynosi 0,5A.

_______________________________________________________

3. Nie podajesz, czy połączenia w sieci są szeregowe, czy równoległe. Podejrzewam, że szeregowe (w razie przepalenia się żarówki nie powoduje przerwania obwodu);

a) I = 15*0,4A = 6A
b) R = U÷I = 220V÷0,4A = 550Ω
c) 1÷Rz = 15*1÷R = 15*1÷(550Ω)
1÷Rz = 15÷(550Ω) = 1÷(110Ω/3) <=> Rz = 110Ω÷3

_______________________________________________________

4. Moc dużej żarówki:
P = U*I = U²÷R,
stąd R = U²÷P
R= (220V)²÷ 40W = 1210Ω

Opór małej żarówki
R = 3,8V÷0,1A = 38Ω

Moc małej żarówki:
P = U*I = 0,38W

Natężenie prądu w obwodzie:
I = U÷Rz
I = U÷(R+nr)
I = 220V÷(1210Ω+n*38Ω)

Moc małej żarówki przy tym natężeniu
P = I²R
[220V÷(1210?+n*38?)]²*38Ω

Warunki zadania będą spełnione, gdy:
[220V÷(1210Ω+n*38Ω)]2*38Ω = 0,38V

220V÷0,38V= 578,94 ≈ 579

578,94 ≈ 579 żarówek.

Odp. Choinke powinno oświetlać jakieś 579 żarówek.

_______________________________________________________

5. P = F*v = 6080N * 15÷20 m/s = 4560W
P = I*U <=> I = P÷U = 12A

Odp.Natężenie prądu w obwodzie elektrycznym silnika wynosi 12A.

_______________________________________________________

Myślę że jest wszystko dobrze ;)
Jak nie bedziesz czegos wiedziec pisz :)
prosze o naj ;)

1 1 1
2009-12-29T11:35:54+01:00
Zad1
I - natężenie prądu
U - napięcie
R - opór
R=U:I / *I
U=I*R
U = I*R
0,7mA*100k Om = 0,0007A*100 000 Om = 70V

zad2
I = U:R
I= 12V:24Ω = 0,5A.

zad3
a) I = 15*0,4A = 6A
b) R = U÷I = 220V÷0,4A = 550Ω
c) 1÷Rz = 15*1÷R = 15*1÷(550Ω)

zad4
P = U*I = U²÷R,
stąd R = U²÷P
R= (220V)²÷ 40W = 1210Ω
Opór małej żarówki wynosi
R = 3,8V÷0,1A = 38Ω
Moc małej żarówki wynosi
P = U*I = 0,38W
Natężenie prądu w obwodzie wynosi
I = U÷Rz
I = U÷(R+nr)
I = 220V÷(1210Ω+n*38Ω)
Moc małej żarówki przy tym natężeniu wynosi
P = I²R
[220V÷(1210?+n*38)]²*38Ω
Warunki zadania będą spełnione, gdy wynosi
[220V÷(1210Ω+n*38Ω)]2*38Ω = 0,38V
220V÷0,38V= 578,94 ≈ 579
578,94 ≈ 579 żarówek.
zad5
5. P = F*v = 6080N * 15÷20 m/s = 4560W
P = I*U <=> I = P÷U = 12A
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T11:47:33+01:00
* -znak mnożenia
/ -znak dzielenia

1.U=?
R=100k omów=1000 omów
I=0,7mA=7A

R=U/I
3=6/2
6=3*2
U=I*R
U=7A * 1000 omów
U= 7000V
Odp.: Napięcie wynosi 7000V.


2.I=?
U=12V
R=24 omów
I=U/R
I=12/24=0,5A
odp: Natężenie płynące przez każdą żarówkę wynosi 0,5 A.


3.a) 0,4A*15=6A
odp: Natężenie prądu w przewodach wynosi 6A.
b)R=U/I
R=220/0,4=550 omów
odp: opór każdej żarówki wynosi 550 omów.
c)550*15=8250 omów
odp:opór wszystkich żarówek wynosi 8250 omów.


4.I żarówki=0,1A
U żarówki=3,8V
P=40W
220V - napięcie w sieci
P=U*I
I=P/U
I=40W/220V=0,18A
220:0,38 = 579

Odp: potrzeba 579 żarówek.


5.F=6080N
s=15m
t=20s
U=380V
I=?
W=F*s
W=6080N*15=91200J
W=U*I*t
6=3*2*1
2=6/3*1
I=W/U*t
I=91200J/380V*20s=240*20=4800A
odp: Natężenie wynosi 4800A.

Mam nadzieję, że pomogłam, pozdrawiam;)
2 1 2