Odpowiedzi

2009-12-28T17:22:25+01:00
Proszę
GAGEGAGEDDHHCCGAACHAGAGEAACHAGAGEE
4 5 4
2009-12-28T17:25:13+01:00
G A G E G A G E D D H H C C G A A C H A G A G E A A C H A G A G E D D F D H C E C G E G F D C
4 5 4
2009-12-28T17:26:12+01:00
G a g e g a e d d h h c c g a a c h a g a g e a a c h a g a g e d d f d h c e c g e g f d c
4 4 4