Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T19:48:10+01:00
Chrześcijaństwo powstało jako wynik działalności Chrystusa, jego nauczania, czynów, śmierci oraz zmartwychwstania. Nazwa "chrześcijanie" pojawiła się ok. 45r. n.e. w Antiochii. Początki chrześcijaństwa są przedstawione m.in. w Ewangeliach uznanych za księgi objawione. Cztery Ewangelie (Mateusza, Marka, Łukasza i Jana) zostały uznane za kanoniczne. Inne zaliczono do apokryfów.
Bóg jest jeden w trzech Osobach, Syn Boży stał się człowiekiem w osobie Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, Zbawcą ludzi, który żył na ziemi, umarł za ich grzechy i zmartwychwstał; Ludzi stworzył Bóg, ale zerwawszy więź z Bogiem żyją oni z dala od niego, podlegając śmierci; Wszyscy ludzie są wezwani do wiary, nadziei i miłości, życia duchowego oraz pełnienia woli Bożej, wyrażonej w przykazaniach, a zwłaszcza w przykazaniu miłości Boga i bliźniego oraz w Dekalogu; przeznaczeniem ludzi jest wieczne życie z Bogiem i zmartwychwstanie po powrocie Chrystusa na ziemię (paruzja), grzeszników czeka kara; społeczność chrześcijan tworzy Kościół, do którego wstępuje się przez chrzest i który żyje Eucharystią.