Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T20:09:01+01:00
Za mało danych, ale można coś przyjąć typowego:
t = 10 h
l = 4m
w = 3m
h = 2,5m - wysokość pokoju
v=3l = 3 * 10⁻³ m3 - średnia pojemność płuc
n = 16 /min = 960 / h - częstotliwość oddychania
f = 25 % = 0,25 - pozostałość tlenu wydalanego (niezużytego)
p = 21 % = 0,21 - zawartość tlenu w czystym powietrzu
m = 10 % = 0,10 - minimalne stężenie jakie może pozostać, aby nie umrzeć...
x - liczba osób
Założenia: pokój jest szczelny - nie ubywa i nie przybywa tlenu. Tlen jest najwyżej zamieniany na CO2. Wiadomo, że stężenie tlenu cały czas spada, więc przyjęto, że wraz z oniżaniem się stężenia O2, wzrasta częstotliwość n lub głębokość oddychania v, tak aby zapewnić właściwe zapotrzebowanie na tlen.

Pojemność pokoju (ilość powietrza):
V1 = l * w * h
Praktyczna zawartość tlenu:
V = V1 * p * (1 - m) * (1 + f) = l * w * h * p * (1 - m) * (1 + f)
Zapotrzebowanie tlenu:
Z = t * n * v * p * x

"Podaż" = "popyt", więc:
V = Z
l * w * h * p * (1 - m) * (1 + f) = t * n * v * p * x
skąd:
x = l * w * h * (1 - m) * (1 + f) / ( t * n * v)

Jeśli przyjąć powyższe dane, to otrzymamy:
x = 4 * 3 * 2,5 * 0,9 * 1,25 / (10 * 960 * 3 * 10⁻³) = 3,5

czyli wystarczy dla 3 ludzi na 10 godzin, przy podanych założeniach.