Do naczynia o przekroju 20 cm2 w płaszczyźnie poziomowej wlano wodę o wysokości h 1 =30cm , a następnie warstwę nafty o grubości h 2 =20cm .

Oblicz a) ciśnienie hydrostatyczne na granicy obu cieczy , b) ciśnienie cieczy na dno naczynia . Gęstość wody wynosi p w =1000 kg /m3 a gęstość nafty pn =800 kg/m3 .

1

Odpowiedzi

2009-12-30T14:46:07+01:00
A)p1 = pnh2g = 1600 Pa

b) p2 = p1 + pwh1g = 1600 Pa + 3000 Pa = 4600 Pa
1 5 1