Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-16T11:45:38+02:00
(²/₃× ⁹/₁₀- ⁷/₁₅×3)×25× (⁹/₁₂-²/₁₂)= (¹⁸/₁₀ - ¹⁴/₁₀)×25× ⁷/₁₂=
⁴/₁₀×25×⁷/₁₂= ³⁵/₆

⁸/₁₅+³/₁₀= ¹⁶/₃₀+ ⁹/₃₀= ²⁵/₃₀= ⁵/₆
2009-09-16T13:38:50+02:00
(²₃×2⁷₁₀-⁷₁₅÷¹₃)÷¹₂₅×(¾-¹₆)= (2/3× 27/10 - 7/15 ×3/1): 1/25 ×(9/12 -2/12)=
(9/5 - 7/5)×25 ×7/12=2/5×25×7/12=10×7/12=70/12=35/6=5 5/6
⁸₁₅+³₁₀ = 16/30 + 9/30=25/30=5/6