Dokończ równania reakcji
1. kwas siarkowy (VI)+ tlenek miedzi
2. kwas solny +wodorotlenek strontu
3. tlenek wapnia +kwas bromowodorowy
4. tlenek sodu + tlenek siarki (IV)
5.wodorotlenek wapnia + tlenek fosforu (V)
6. wodorotlenek sodu + kwas azotowy (V)
7. tlenek azotu +wodorotlenek potasu
8. NaOH+SO2
9. Ca(OH)+H2S
10. Sr(OH)2+HCl
11. H2PO4+Ca(OH)2
12. H2S+NaOH

1

Odpowiedzi

2009-12-28T22:39:46+01:00
1.
H2SO4+CuO=CuSO4+H2O
2.
2HCl+Sr(OH)2=SrCl2+2H2O
3.
CaO+2HBr=CaBr2+H2O
4.
Na2O+SO2=Na2SO3
5.
6Ca(OH)2+P4O10=2Ca3(PO4)2+6H2O
6.
NaOH+HNO3=NaNO3+H2O
7.tlenek azotu ile??
azotu III: N2O3+2KOH=2KNO2+H20
azotu V : N2O5+2KOH=2KNO3+H2O
8.
2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O
9.
Ca(OH)2+H2S=CaS+2H2O
10.
Sr(OH)2+2HCl=SrCl2+2H2O
11.
H2PO4+Ca(OH)2=CaPO4+2H2O
12.
H2S+2NaOH=Na2S+2H2O
1 5 1