Odpowiedzi

2009-12-29T14:34:20+01:00
Powstanie figura złożona z 2 ostrosłupów sklejonych podstawami
v=2×⅓πr²h=(½×a√3:2)²×π×a=a³π:16
2009-12-29T14:35:42+01:00
Otrzymamy dwa stożki sklejone podstawami, w których promieniem podstawy jest wys. trójkata, zaś wysokość to ½a.
V=2*(⅓πr²*H)
r=a√3/2
H = ½a
V = 2* (⅓π(a√3/2)² * ½a) = 2 * ⅓πa²* 3/4 * ½a =
po skróceniu przez 3 i przez 2 =
= πa³/4

V = πa³/4