Tylko pełne rozwiązania:

Zad1.
Do akwarium o podstawie 1dmx0,3m wrzucono kamień o objętości 30 cm³. O ile milimetrów podniesie się poziom wody w akwarium?
(wyszło mi że o 101mm ale nie jestem pewna xD wystarczy mi tylko wynik)
Zad2
Wiadomo żę a+b= 5b/6 oraz b nie jest równe 0.
Oblicz wartość wyrażenia:
3a/7b
I tutaj już prosze o pełne rozwiązanie ;-)
Zad 3
Jaką cyfrą kończy się liczba będąca iloczynem pierwszych siedemnastu liczb naturalnych?
Zad 4
Normalne i ulgowe bilety do cyrku kosztowały 640 zł. Oblicz ile zapłacono za bilety każdego rodzaju, jeżeli stosunek biletów normalnych do ulgowych jest równy 2:1, a cena biletu ulgowgo stanowi 66 i 2/3% ceny biletu normALNEGO.
Zad 5 Przekątne równoległoboku dzielą ten równioległobok na cztery trójkąty takie, że różnica obwodów dwóch trójkątów o wspólnym boku wynosi 13. Oblicz długoścui boków równoległoboku jeżeli qwiadomo że obwód jest równy 126
POwodzenia ;-)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T20:08:59+01:00
Zad.4
x-cena biletu normalnego
66 i 2/3%x -cena biletu ulgowego
y-ilosc biletow normalnych
z-ilosc biletow ulgowych
xy+(66 i 2/3%x)z=640zl
y/z=2
y=2z
podstawiamy do rownania
x*2z+2/3x*z =640
xz wystawiam przed nawias
wychodzi ze xz=240
wiec za normalne placimy 2*240 czyli 480
to za ulgowe 640-480= 160