Teksty źródłowe z pytaniami
Czasy nowożytne: 1697-1871

1. Wiek oświecenia
Immanuel Kant, Co to jest oświecenie?
Oświecenie jest wyjściem człowieka z jego samozawinionego niemowlęctwa. Niemowlęctwo jest to niemożność posługiwania się swym rozumem, bez przewodnictwa drugich . Sazawinionym jest owo niemowlęctwo, jeśli przyczyną jesgo nie jest brak rozumu, lecz brak decyzji i odwagi posługiwania się nim bez kierownictwa grugich. Sapere aude! Miej odwagę posługiwania się swym własnym rozumem. Oto hasło oświecenia.
Do tego oświecenia nie potrzeba jednak niczego innego prócz wolności, i to wolności najnieszkodliwszej ze wszystkiego, co objęte jest tą nazwą, mianowicie wolności czynienia zawsze publicznego użytku ze swego rozumu. Zawsze musi być wolno czynić pobliczny użytek z rozumu, a on jedynie może ludziom przynieść oświecenie [...]
Na pytanie, czy żyjemy obecnie w epoce oświeconej, odpowiada się: nie - natomiast żyjemy w epoce oświecenia. Bardzo jeszcze wiele brakuje, by ludzie w obecnym stanie rzeczy [...] potrafili [...] posługiwać się dobrze i niezawodnie swym rozumem, bez kierownictwa drugich, Istanieją jedynie wyraźne oznaki, że teraz mają przed sobą otwarte pole kształtowania się w tym kierunku i że stopniowo zmniejsza się liczba przeszkód w zdobyciu ogólnego oświecenia, czyli wyjścia ze stanu samozawinionego niemowlęctwa. [...]

Pytania:
1. Co według autora oznacza wyrażenie "samozawionione niemowlęctwo"
2. Czym wedle autora jest wolność?
3. Jaka jest różnica pomiędzy epoką oświeconą a epoką oświecenia ?

Muszę mieć też określone jaki to jest rodzaj źródła

2

Odpowiedzi

2009-12-29T14:15:59+01:00
1. Wg autora jest to niemowlęctwo, którego przyczyną jest brak decyzji i brak odwagi, by posługiwać się rozumem bez kierownictwa innych.
2. Wolnością jest dla niego czynienie publicznego użytku ze swojego rozumu.
3. W epoce oświecenia nie potrzeba nic poza wolnością, natomiast w epoce oświeconej dodatkowo kierujemy się dobrze i niezawodnie swoim rozumem, bez kierownictwa drugich.

Ale trzeciego nie jestem pewna
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T14:22:21+01:00
1. Według autora wyrażenie "samozawionione niemowlęctwo" oznacza że ludzie jeszcze wielu rzeczy nie rozumieją. Nie potrafią ich zrozumieć ani pojąć. Nie posługują sie dobrze swoim rozumem. Ale z czasem wszystko sie zmienia. Nie ktorzy ludzie nie maja odwagi lecz niektórzy ją mają.
2. Wedle autora wolność jest czymś w rodzaju rozumu który pomaga nam podjąć decyzje.
3. Różnica pomiędzy epoką oświeconą a epoką oświecenia polega na innym rozumieniu wartości człowieka a także innym rozumowaniu różnych słów.

Jest to tekst historyczny.

Ciesze sie że mogłam pomóc;)