Akwarium ma długość 40 cm, szerokości 25 cm i wysokość 40 cm (są to wymiary zmierzone na zewnątrz). Jego ścianki wykonane są ze szkła o grubości 5mm. Do jakiej wysokości ponad dno należy nalać wody, aby akwarium z wodą wywierało na podłoże ciśnieni 2kPa

1

Odpowiedzi

2009-12-30T10:29:03+01:00
Vzewn= 0,4* 0,4 * 0,25 = 0,04 m.sześcian
Vwewn= Vzewn - 2*0,4*0,4*0,005 - 2*0,4*0,25 - 0,4*0,25*0,005= 0,0369 m.sześcian (akwarium nie ma górnej ścianki)
ponieważ zakładamy że akwarium nic nie waży, w obliczeniach podstawiamy za S=0,4*0,25 - 2*0,4*0,005 - 2*0,25*0,005 +4*0,005*0,005= 0,0936m.kwadrat
h= 0,4-0,005= 0,395m (cały czas zakładam, że dno też jest wykonane ze szkła o długości 40cm)
gęstość d wody= 1000kg/m.sześcian
ciśnienie p=Q/S= m*g/S = d*v*g/S = d*S*h*g/S= d*h*g =1000*h*10=2000Pa
h= 0,2m