Interpretacja wierszy
Leopold Staff „Lipy”
Maria Konopnicka „Na cześć Jana Kochanowskiego
Cyprian Kamil Norwid „Moja piosnka (I)”
Julian Tuwim , „Koń”
Władysław Broniewski „Anka”
Jarosław Iwaszkiewicz „Do młodej lipy”
) Konstanty Ildefons Gałczyński „Niobe”

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T12:35:01+01:00
W wierszu Leopolda Staffa pt. 'Lipy' podmiot liryczny składa hołd Janu Kochanowskiemu. Dziękuje mu za stworzone fraszki i pieśni.
Wychwala także talent poety, mówi o ponadczasowości i uniwersalności treści tych renesansowych dzieł.
Jednak podmiot skupia się na czymś innym, a mianowicie na postaci lipy, której poświęcona jest jedna z fraszek Kochanowskiego. Można wywnioskować, że dla osoby, mówiącej w wierszu, renesansowy poeta jest kimś niezwykle ważnym i wielkim człowiekiem.