Spadek swobodny .rzuty pionowe
zad1.Ciało spadające swobodnie przebyło pierwszą połowę swojej drogi w czasie 2s. Oblicz z jakiej wysokości spadło, z jaką prędkością uderzyło w podłoże i w jakim czasie przebyło drugą połowę drogi.
Zad2. Dwie krople odrywają się od krawędzi dachu i spadają swobodnie w dół w odstępie 1s jedna po drugiej. Ile wynosi odległość między nimi po 3s od chwili oderwania się pierwszej kropli?
Zad3. Kulka spadła swobodnie z wysokości 20m. Oblicz prędkość średnią kulki i prędkość kulki w odległości 5m od podłoża
Zad4. Z ziemi wyrzucono kamień pionowo w górę z prędkością 20m/s. Na jaką maksymalną wysokość wzniesie się kamień, po jakim czasie powróci on na ziemię i z jaką prędkością w nią uderzy?
Zad5. Z balonu wznoszącego się pionowo w górę z prędkością v0=10km/h spuszczono z wysokości h=30m kamień o masie m=1kg . Po jakim czasie t i z jaką prędkością Vk kamień spadnie na ziemię? Przyjąć do obliczeń g=10m/s2.
Zad6. Z dachu budynku o wysokości 10m wyrzucono pionowo w górę kamień. Kamień zatrzymał się po przebyciu drogi 6m. Z jaką prędkością wyrzucono kamień? Po jakim czasie kamień uderzy w ziemię i z jaką prędkością?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-30T14:59:24+01:00
Zad.1.
S(t1)=(g*t^2)/2
g~10m/s^2
S=?
Vk=?
t2=?

S(2s)=(10*2^2)/2
S(2s)=20m
S(2s)=0,5h
h=40m

m*g*h=(m*Vk^2)/2
Vk=(2*g*h)^(1/2)
Vk=(2*10*40)^(1/2)
Vk~28,3m/s

t=t1+t2
S(t)=40m
S(t)=(g*t^2)/2
40=(10*t^2)/2
t=((40*2)/10)^(1/2)
t~2,83s
t2=t-t1
t2=2,83-2
t2=0,83s

Zad.2.
t1=3s
t2=3s-1s=2s
S1-S2=?

S1(t1)=(g*t1^2)/2 [m]
S1(3s)=(10*9)/2
S1(3s)=45m

S2(t2)=(g*t2^2)/2 [m]
S2(2s)=(10*4)/2
S2(2s)=20m

S1-S2=45-20=25m

Zad.3.
h=20m
h1=5m
Vśr=?
V1=?

V1=g*t1 [m/s]
S(t1)=15m (h-h1)
S(t1)=(g*t1^2)/2
15=(10*t1^2)/2
t1~1,73s

V1=10*1,73
V1=17,3m/s

Vśr=S/t [m/s]
S(t)=20m
S(t)=(g*t^2)/2
t=(20*2)/10 [s]
t=2s
Vśr=20/2
Vśr=10m/s

Zad.4.
Vp=20m/s
Vk=20m/s (ciało powróci z prędkością taką jaką nadano wyrzucając je)
h=?
t=?

m*g*h=(m*Vp^2)/2
h=(Vp^2/2g [m]
h=(20^2)/20
h=20m

t=2*t1
t1=Vp/g
t=(2*Vp)/g [s]
t=(2*20)/10
t=4s
7 3 7