Odpowiedzi

2009-12-30T16:17:50+01:00
"Błogosławienie ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się nie smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łaknią i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystegi serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie"

Grzechy przeciwko duchowi świętemu:
1. Grzeszyć, licząc zupełnie na miłosierdzie Boże
2.Rozpaczać lub wątpić w łaskę i miłosierdzie Boże
3.Sprzeciwiać się świadomie uznanej prawdzie chrześcijańskiej
4.Zazdrośc bliźniemu łaski Bożej
5.Rozmyślnie i aż do końca życia lekceważyć sprawę swego zbawienia
2009-12-30T17:00:51+01:00
8 błogosławieństw:

1. Błogosławieni ubodzy w duchu, alebowiem do nich należy królestwo niebieskie
2. Błogosławieni, którzy się smucą, alebowiem oni będą pocieszeni
3. Błogosławieni cisi, alebowiem oni na własnośc posiądą ziemię
4. Błogosłąwieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, alebowiem oni będą nasyceni
5. Błogosławieni miłosierni, alebowiem oni miłosierdzia dostąpią
6. Błogosławieni czystego serca, alebowiem oni Boga oglądac będą
7. Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, alebowiem oni będą nazwani Synami Bożymi
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, alebowiem do nich należy królestwo niebieskie

Grzechy przeciwko duchowi świętemu:
1. Grzeszyc zuchwale w nadzieji miłosierdzia Bożego
2. Rozpaczac albo wątpic o łasce Bożej
3 Sprzeciwiac się uznanej prawdy chrześcijańskiej
4. Zazdrościc lub nieżyczyc bliźniemu łaski Bożej
5. Miec zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia
6. Umyślnie zaniedbywac pokutę aż do śmierci

Dobre czynki:

1Post
2. Jałmużna
3. Modlitwa