Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T20:43:13+01:00
Pojęcie monarchii wywodzi się od 'patrimonium' co oznacza ojcowiznę. Jak można się z tego domyślić władca w owym ustroju traktuje podległe sobie państwo jak swoją własność, ma wyłączność w obsadzaniu rządów, a przywilej jest dziedziczony przez jego potomstwo.
Ten typ rządów ukształtował się za panowania Karola Wielkiego i można ją uznać za najpopularniejszą we wczesnym średniowieczu.
Karol Wielki często podróżował od jednego do drugiego krańca swojego rozległego królestwa wydając liczne rozporządzenia regulujące zarówno sprawy społeczne, gospodarcze jak i religijne. Rozporządzenia te nazywano kapitularzami. Monarcha uważając państwo za swoją własność, dzielił je według uznania. Jeszcze za życia wyznaczył sposób dziedziczenia przez spadkobierców. By podkreślić swoją wyłączność praw do państwa, koronował w 813 r. swojego jedynego żyjącego syna, Ludwika na cesarza. Mimo ustawicznej demonstracji niezależności wobec kościoła, Karol pozostawał w ścisłej współpracy z duchowieństwem. Jego współpraca z z gronem intelektualistów zaowocowała renesansem karolińskim. czyli rozkwitem kultury oraz oświaty obejmującym ośrodki dworskie i kościelne.
Następca Karola Wielkiego, Ludwik Pobożny, już w 817 mianował swojego najstarszego syna, Lotara współcesarzem. Udzielił mu także zwierzchnictwa nad 2 młodszymi braćmi, którzy otrzymali przygraniczne królestwa. Narodziny jego kolejnego syna, Karola Łysego, doprowadziły później do wewnątrzdynastycznych sporów trwających aż do śmierci Ludwika.
Bracia Lotara sprzymierzyli się przeciw niemu, konsekwencją tego był traktat w Verdun (843) dzielący państwo Franków na 3 części.


Mam nadzieję, że pomogłam ;] Jeśli mam coś sprecyzować czy rozwinąć, jestem do dyspozycji.