Odpowiedzi

2009-12-30T16:46:50+01:00
Przyrodnicze:
-światło(słońce)
-woda
-rodzaj gleby
-ilość soli mineralnych i grubość próchnicy
-rzeźba terenu
pozaprzyrodnicze:
-polityka rolna państwa
-stan rozwoju społeczno-gospodarczego państwa
-degradacja środowisk
-wykształcenie rolników
2 4 2
2009-12-30T16:46:51+01:00
Czynniki przyrodnicze:
* korzystny klimat
* dobra gleba
* woda
* światło słoneczne

Czynniki pozaprzyrodnicze:
* struktura gospodarstw rolnych
* poziom uprzemysłowienia
* poziom mechanizacji prac polowych i nawożenia
* organizacja skupu płodów rolnych
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
  • oczo
  • Początkujący
2009-12-30T16:46:57+01:00
Czynniki przyrodnicze:
a) położenie geograficzne
b)ukształtowanie powierzchni
c) klimat
d) długość okresu wegetacji
e) gleby

Czynniki pozaprzyrodnicze :
a) wielkość gospodarstw rolnych
b) zużycie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin
c)mechanizacja rolnictwa
d) polityka państwa
e) wykształcienie rolników
6 5 6