Okrąg styczny do osi OX w punkcie A=(-3,0) odcina na dodatniej półosi osi OY cięciwę o długości 8.
a) znajdź współrzędne środka i promień okręgu
b) Wyznacz współrzędne punktów, w których okrąg przecina oś OY.
Z góry dziękuje za odpowiedź :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-31T01:09:29+01:00
A)
(1/2*8)² + 3² = r²
4² + 3² = r²
r = 5
S = (-3,5)

b)
r-4 = 1
a = 1
B = (0,1)
C = (0,9)
2 1 2