Prosze!
Na podstawie podanego przykładu napisz odpowiednie równania reakcji zachodzących na elektrodach.
Przykład : stopiony bromek cyny(II)
K(-): Sn^2^+ + 2e^- -----> Sn^0 A(+) : 2Br^- - 2e^- -----> Br^02
(znak ,,^" przed liczbą lub przed minusem oznacza, że ta liczba lub minus są w indeksie górnym)

a)stopiony chlorek wapnia
b)stopiony chlorek arsenu(III)
c)stopiony bromek sodu
d)stopiony chlorek ołowiu(II)
e)roztwór wodny kwasu solnego
f)*roztwór wodny chlorku sodu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T22:08:10+01:00
A)stopiony chlorek wapnia CaCl2
K: Ca2+ + 2e--->Ca na zerowym
A: 2Cl- - 2e------->Cl2 na zerowym

b)stopiony chlorek arsenu(III)
K: As3+ +3e ------>As na zerowym
A:2Cl- - 2e-------> Cl2 na zerowym

c)stopiony bromek sodu
K:Na+ + e ----> Na na zerowym
A:2Br- - 2e -----> Br2 na zerowym

d)stopiony chlorek ołowiu(II)
K:Pb2+ + 2e---->Pb na zerowym
A:2Cl- - 2e-------> Cl2 na zerowym

e)roztwór wodny kwasu solnego
K: 2H+ + 2e-------> H2 na zerowym
A:2Cl- - 2e-------> Cl2 na zerowym

f)*roztwór wodny chlorku sodu
K: 2H2O + 2e- --> H2 + 2OH-
A: 2Cl- - 2e---->Cl2 na zerowym

5 5 5