Bardzo prosze o rozwiązanie.
Zad.1
Wymień dwóch królów, za których panowania nastąpił najbujniejszy rozwój renesansu w Polsce.
Zad. 2
Zasieg terytorialny Polski (Korony) określa sie niekiedy mianem państwa "od morza do morza"
a) O jakich morzach mowa?
b) Kto był władcą Polski w czasie, gdy Korona siegała wybrzeży obu tych mórz?
c) Po przyłączeniu jaiej dzielnicy Polska siegnęła wybrzeza morskiego na północy? W którym roku?
d) Po zhołdowaniu jakiej krainy Polska siegneła wybrzeża morskiego na południu? W którym roku?
Zad.3
Wymień dwóch władców rządzących w Polsce w roku odkrycia Ameryki
Zad.4
W XV stuleciu między Polską a Litwą dwukrotnie doszło do zerwania unii
a) Podaj rok pierwszego i drugiego zerwania unii polsko-litewskiej.
b) Co było przyczyną chronologicznie pierwszego z tych wydarzeń.
Zad.5
Podane niżej zdania zakwalifikuj jako prawde lub fałsz.
1. Po raz pierwszy Warmia znalazła się w Polsce w 1411r
2. Prusy Zakonne powstały w wyniku podpisania traktatu krakowskiego i hołdu pruskiego
3. Inflanty weszły w skład państwa polsko-litewskiego w 1561r
4. W 1569r. do Korony wcielony został Kijów
Zad.6
ułóż wydarzenia według chronologi
a) utrata Mołdawii
b) przyłączenie Warmii
c) bitwa pod Chojnicami
d) bitwa pod Grunwaldem
Zad.7
Do jakiego wydarzenia doszło w Europie w roku śmierci Zygmunta Augusta?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T23:19:41+01:00
Zad1
zygmunt stary i zygmunt august
zad2
a.m.bałtyckie i m.czarne
b.stefan batory
c.nie wiem,chyba inflanty
d.1582
zd3
kazimierz jagiellonczyk i jan olbracht
zad4
a.1440-1446 i 1492-1501
b. Władysław Warnenczyk zawarł unię z wegrami i tym samym nie wykorzystał okazji przyłączenia litwy do polski
zad5
1.fałsz
2.fałsz
3.prawda
4.prawda
zad5
d,c,b,a
zad6
"noc św.bartłomieja" lub "krwawe gody weselne"-wydarzenia w paryżu,bunt francuskich protestantów z inicjatywy katarzyny madycejskiej i henryka gwizjusza.
2 2 2