Odpowiedzi

2009-12-30T22:51:06+01:00
Zbiór wszystkich atomów posiadających jednakową liczbę protonów w jądrze lub taka substancja chemiczna, która składa się wyłącznie z atomów posiadających jednakową liczbę protonów w jądrze
2009-12-30T22:51:52+01:00
To inaczej połączone kilka atomów, tworzące tzw. pierwiastek chemiczny. Możesz ten pierwiastek podzielić na mniejsze części (atomy)
2009-12-30T22:52:43+01:00
Pierwiastek chemiczny, substancja prosta stanowiąca zbiór atomów o tej samej liczbie atomowej. Atomy danego pierwiastka chemicznego mogą się różnić liczbą neutronów, a zatem i masą jądra. Atomy takie nazywamy izotopami danego pierwiastka.
1 5 1