Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-31T18:32:56+01:00
Przyczyny wybuchu II wojny światowej.

1) Dążenie grupy państw europejskich, zwłaszcza Niemiec, do rewizji traktatu wersalskiego.

2) Powstanie faszyzmu jako zaborczej i rasistowskiej ideologii w Niemczech i we Włoszech.

3) Strach przed komunizmem w Europie.

4) Apetyty kolonialne nowych mocarstw.

5) Słabość Ligi Narodów - międzynarodowej organizacji powołanej do utrzymania i ochrony pokoju światowego.

6) Realizowanie przez Niemcy polityki łamania postanowień Wersalu w sposób przyspieszony w latach 1938-1939: Anschluss Austrii, zdrada monachijska i zajęcie Sudetów, ostateczne zajęcie Czechosłowacji, przyłączenie litewskiej Kłajpedy, okrążenie Polski.

7) Wystosowanie roszczeń terytorialnych wobec Polski w 1939 r.

8) Dążenie Rosji Radzieckiej do "czwartego rozbioru Polski".

9) Wypowiedzenie przez Niemcy (29 kwietnia 1939 r.) polsko-niemieckiej "Deklaracji o niestosowaniu przemocy".

10) Fiasko rozmów francusko-angielsko-rosyjskich w Moskwie