Oblicz: Potrzebuję tego na dziś!!!!

(2do potęgi 5 : 2 do potęgi 3)za nawiasem do potęgi 6 : 2 do potęgi 10 =
( 2 do potęgi 3 razy 2 do potęgi 2) za nawiasem do potęgi 3 : 2 do potęgi 12=
to jest w liczniku--10 do 5 razy 10 do 3 razy (10do 2)do7 w mianowniku 10 do 20=
w liczniku-- 100do 5 : 25 do 5 w mianowniku 4 do 5
w liczniku-- 1000 do 7 : 125 do 7 w mianowniku 64 do 3


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-16T19:42:41+02:00
(2⁵÷2³)⁶÷2¹⁰=(2²)⁶÷2¹⁰=2¹²⁻¹⁰=2²=4

(2³×2²)³÷2¹²=(2⁵)³÷2¹²=2¹⁵⁻ ¹² =2³=8


10⁵×10³×(10²)⁷ 10⁸×10¹⁴ 10²²
----------------------=-------------------=---------=10²²⁻²⁰=10²=100
10²⁰ 10²⁰ 10²⁰

1000⁷÷125⁷ 8⁷÷1⁷ 1⁷÷1⁷ 1⁰ 1
--------------------=------------=--------------=------------=----------
64³ 64³ 8³ 8³ 512