Odpowiedzi

2010-01-01T14:39:19+01:00
R - opór
P - moc
I - natężenie
U - napięcie
R=10 Ω (omów) , P=40 W (wat)
Przekształcając wzór na moc, P=I²*R , wyznaczamy natężenie:
I=√P/R
I=√40/10
I=√4
I=2 A (ampery)
Przekształcając wzór na moc w innej postaci, P=U²/R, otrzymujemy wzór na napięcie:
U=√P*R
U=√40*10
U=√400
U=20 V (volt) <<Pawulon18Master Pozdrawia>>
2010-01-01T16:15:40+01:00
P=U*I
I=U/R stąd P=U²/R
U²=P*R
U=√(P*R)=√(40*10)=√400=20V
I=U/R=20V/10Ω=2A