Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T15:15:14+01:00
Zwalczanie ubóstwa:
ograniczyć przyrost naturalny,
wprowadzić orkę wstęgową,
nawadnianie pól,pomoc humanitarna dla krajów najuboższych,
"Zielona rewolucja"-biotechnologia,
marikultura,
przesyłanie nadmiarów żywności do krajów ubogich

Ludzie w wieku produkcyjnym są to ludzie pracujący i szukający pracy. Ich praca przynosi dochód państwu.Przedział wiekowy, w którym ludzie zazwyczaj podejmują pracę.


Ludzie w wieku przedprodukcyjnym są młodymi ludźmi. Ich wiek waha się w granicach 0-19 lat.Najczęściej jest to młodzież ucząca się dlatego nie przynoszą zysków państwie.

Ludzie w wieku poprodukcyjnym są to osoby starsze na które państwo musi mieć dostatecznie dużo pieniędzy ponieważ pobierają oni renty i emerytury.
Jest to przedział wiekowy, w którym człowiek zwykle kończy już pracę zawodową. Ludzie w wieku poprodukcyjnym nie pracują