Zad
Z miejscowości C i D odległych o 20 km wyruszyły jednocześnie ta sama stronne 2 pojazdy. Po jakim czasie i po i po przebyciu jakiej drogi pojazd z miejscowości C dogoni pojazd z miejscowości D Vc=60km/h Vd=20km/h

zad
Kula lecąca z prędkością V=400m/s w nasyp, zagłębia się w nim na głębokość 40cm.Ile wynosiło opóźnienie kuli wewnątrz nasypu. Ile wynosi czas zagłębienia się kuli w wsypie

2

Odpowiedzi

2010-01-01T15:50:19+01:00
Zad2
v=400m/s
s=0,4m
s=(v*t)/2
0,4=400t/2
0,4=200t/:200
t=0,002s
2010-01-01T15:52:59+01:00
Zad.1.
x-czas
y-droga
60=(y+20):x
20=y:x
60x=y+20
20x=y
60x=20x+20
y=20x
60x-20x=20
y=20x
40x=20 /:40
y=20x
x=1/2 h
y=10 km