1)Do wykresu funkcji określonej wzorem y=3x-4 równoległy jest wykres:

a)y=4+3x b)y=-3x+4 c)y=4x-3 d)y=3


2) które z podanych zdań są prawdziwe?
a)w każdym czworokącie istnieje para boków równoległych
b)suma kątów w czworokącie wynosi 180
c)każdy czworokąt,w którym dwa boki sa równej długości jest równoległobokiem
d)każdy czworokąt,który posiada co najmniej jedną parę boków równoległych jest trapezem.

3)Jaką objętość ma walec powstały z obrotu prostokąta o wymiarach 4cm i 6 cm wokół krótszego boku.?

2

Odpowiedzi

2010-01-01T18:32:18+01:00
2010-01-01T18:35:08+01:00
Z.1
Do wykresu funkcji określonej wzorem y = 3x - 4
jest równoległy wykres funkcji y = 4 + 3x
bo współczynnik przy x jest taki sam ( współczynnik kierunkowy)
Odp.A
z.2
a) fałszywe
b) fałszywe
c) fałszywe , np. deltoid
d) prawdziwe
z.3
V = πr²h , r = 6cm, h = 4 cm
V = π (6 cm)²* 4 cm = π *36*4 cm³ = 144 π cm³
V ≈ 452,16 cm³
5 4 5