Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T19:27:00+01:00
100 rurek o średnicy 2 cm i długości 20 cm wypełniono bitą śmietaną.Ile litrów śmietany zużyto do wypełnienia rurek(wynik zaokrąglij do 0,01 litra)?
d=2cm
r=1cm
P=1²*3,14=3,14cm²
V=3,14*20=62,8cm³
62,8*100=6280cm³=6,28dm³=6,28l
1 1 1
2010-01-01T19:34:45+01:00
100 rurek o średnicy 2 cm i długości 20 cm wypełniono bitą śmietaną.Ile litrów śmietany zużyto do wypełnienia rurek(wynik zaokrąglij do 0,01 litra)? wykonaj potrzebne obliczenia

Rurka to walec. Należy obliczyć objętość walca, w którym promień jest równy 1cm, a wysokość 20 cm.
Ponieważ wynik należy podać w litach, a 1l = 1dm³ więc od razu wymiary zamieńmy na dm:
1cm = 0,1dm (r)
20cm = 2 dm (H)
π≈ 3,14
V = πr²H
V = 3,14 * (0,1dm)² * 2dm = 0,0628dm³

Było ich 100, czyli:
0,0628dm³ * 100 = 6,28dm³=6,28l
1 5 1